Specijalistička kardiološka i ginekološka ordinacija
11000 Beograd, Prote Mateje 60
tel: 011/ 3862 763, 3862 764

specijalista ginekologije i akušerstva,
magistar i doktor medicinskih nauka

Prof. dr MILICA BERISAVAC

ginekolog


Konsultant za neurohirurgiju prof. dr Iva Berisavac

  • Prof. Dr Milica Berisavac, specijalista ginekologije i akušerstva, magistar i doktor medicinskih nauka, vanr. profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, načelnik odeljenja Puerperium na GAK KCS.