Specijalistička ginekološka i akušerska ordinacija
11000 Beograd, Svetolika Rankovića 2
tel: 011/ 7839 564, 064/ 910 63 91

specijalista ginekologije i akušerstva, magistar i doktor medicinskih nauka

Prof. dr MILICA BERISAVAC

ginekolog


Konsultant za neurohirurgiju prof. dr Iva Berisavac

  • Prof. Dr Milica Berisavac, specijalista ginekologije i akušerstva, magistar i doktor medicinskih nauka, vanr. profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, načelnik odeljenja Puerperium na GAK KCS.